fiat

Contact

 

Telefoon: (0) 0800 342 800 00

 

Meer info

DISCLAIMER

Disclaimer

FCA Capital stelt het op prijs dat u interesse in haar producten toont door middel van een bezoek aan de website. Aan alle op de pagina's vermelde prijzen, modellen en acties kunnen geen rechten worden ontleend.

MARKETING, PROFILING EN COOKIES

FCA Capital kan cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) gebruiken om het door u gevolgde traject naar de FCA Capital website in kaart te brengen. Zo kunnen wij de verrichtingen van de gebruikers op de website registreren en onze website evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

In aanvulling op het voorgaande geldt het volgende. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het websitegebruik te helpen analyseren. De informatie die een cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij gebruiken deze informatie om:

  1. bij te houden hoe u de website gebruikt;
  2. rapporten over de website-activiteit op te stellen voor FCA Capital;
  3. andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google handelt als verwerker van FCA Capital. Google mag deze informatie echter aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Content

Ondanks de zorg die FCA Capital besteedt aan de correcte invoer van de gegevens op de website kan FCA Capital niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of actualiteit van de op de site aangeboden informatie. FCA Capital onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). FCA Capital is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.

Copyright

Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze website eigendom van FCA Capital of haar licentiegevers en worden zij beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectueel eigendomsrecht. Informatie op de website, zoals tekst, beeld en geluid, mag niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FCA Capital. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.